רש"י 64 תל אביב

א. אלמוג כקבלנית מיזוג האוויר הראשית בפרויקט ניהלה וביצעה את כלל עבודות מיזוג האוויר בפרויקט רש"י 64 ת"א.
Call Now Button