התקנת תעלות לשחרור עשן

א. אלמוג מבצעת התקנת תעלות לשחרור עשן - מפוחי עשן
- תעלות פינוי עשן
- מערכות אויר צח
- מנדפים
- מפוחים לאוורור
Call Now Button